Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
SVP Solar s.r.o. Menu

Ochrana údajov

Spoločnosť SVP solar, sro, IČO: 27231062, so sídlom: Praha 4 _ Kunratice, U Rakovky 436, PSČ 148 00, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 106249, ako správca osobných údajov, si Vás dovoľuje v zmysle zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov ao zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZOOU") informovať o spracovaní Vašich osobných údajov a Vašich právach.

Subjektom údajov sú zákazníci, potenciálni zákazníci, externí dodávatelia, fyzické a právnické osoby v obchodnom styku so Správcom, zamestnanci Správca a iné spolupracujúce osoby.

Správca zhromažďuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, identifikačné číslo, štátnu príslušnosť, adresa trvalého bydliska, kontaktná adresa, telefónne spojenie, e-mailová adresa. Osobné údaje budú spracovávané so súhlasom dotknutej osoby.

Zdroje osobných údajov: verejne dostupné zoznamy údajov, oznámení dotknutých osôb.

Osobné údaje budú spracovávané výhradne pre potreby spoločnosti SVP solar, s.r.o., so sídlom Praha 4 _ Kunratice, U Rakovky 436, PSČ 148 00 (ČR)

Spoločnosť SVP solar, s.r.o, Vás informuje, že spracováva / bude spracovávať Vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu, v akom nám boli poskytnuté v súvislosti so žiadosťou o zmluvný alebo iný právny vzťah a / alebo s akýmkoľvek naším zmluvným či iným právnym vzťahom, za nasledujúcimi účely:

  • Účely obsiahnuté v rámci vášho súhlasu poskytnutého spoločnosti SVP solar, s.r.o., tj.

Na zabezpečenie činnosti spoločnosti SVP solar, s.r.o., ktorej predmetom podnikania je kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj, výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov, elektronických a telekomunikačných zariadení, montáž, opravy, revízie a skúšky elektrických zariadení, vykonávanie stavieb, ich zmien a odstraňovanie, výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona, prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov a poskytovanie základných služieb zabezpečujúce ich riadnu prevádzku,

  • rokovania o zmluvnom vzťahu
  • plnenie zmluvy
  • ochrana Vašich dôležitých záujmov
  • oprávnené zverejňovanie osobných údajov
  • ochrana práv spoločnosti SVP solar, s.r.o.
  • ponuky obchodu alebo služieb Vám ako nášmu klientovi.

SVP solar, sro, Vás informuje, že na svoju písomnú žiadosť máte za podmienok ustanovených v ustanovení § 12 ZOOU právo na informácie o osobných údajoch o Vás spracovávaných, ako že máte ďalšie práva stanovené v ust. § 11 a § 21 ZOOU, a to najmä právo obrátiť sa v prípade porušenia našich povinností na Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.cz) so žiadosťou o zabezpečenie opatrení na nápravu a ďalej žiadať po spoločnosti SVP solar, sro, prípadne inom subjekte podniknutie krokov podľa uvedeného ustanovenia ZOOU.

Zamýšľaný prenos dát do tretích štátov

Prenos do tretích štátov nie je plánovaný Táto webová stránka využíva Google Analytics a Google Adwords, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. ( "Google") a tiež analytickú službu Sklik poskytovanú spoločnosťou Seznam.cz, a.s. Služba pracuje s tzv. "Cookies", krátkymi textovými súbormi, ktoré sa ukladajú v počítači užívateľa a pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako ju návštevník využíva. Naviac môže byť služba prevádzkovaná cez niektoré cookies s názvom remarketing, kedy je naša reklama spúšťaná na rôznych serveroch špeciálne pre užívateľov internetu, ktorí už predtým navštívili webové stránky SVP solar, sro. Informácie generované prostredníctvom cookie o vašej návšteve webovej stránky (vrátane vašej IP adresy ) budú prenesené a uložené v serveroch Googlu v Spojených štátoch. Google ich použije pre vyhodnotenie návštevy webovej stránky pri vytváraní správy o jej aktivite, ktorá je určená jej prevádzkovateľovi, prípadne pre ďalšie služby týkajúce sa aktivity stránky a využitie internetu. Google môže tieto informácie odovzdať tretím stranám v prípade, keď mu to ukladá zákon, alebo kedy spomínané tretie strany vykonávajú spracovanie týchto informácií pre neho. Google nebude dávať do súvislosti vašu IP adresu s inými údajmi, ktoré sú na jeho serveroch uložené (pozri https://www.google.cz/intl/cs/policies/privacy/). Používanie cookies môžete zmenou úrovne zabezpečenia vo svojom internetovom prehliadači zakázať, musíte si však uvedomiť, že v tom prípade vám pravdepodobne nebudú k dispozícii všetky funkcie tejto webovej stránky. Ak nechcete zobrazovať žiadnu záujmovo orientovanú reklamu, môžete sa odhlásiť od príjmu súborov cookie na http://www.google.com/settings/ads alebo http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Prístupom na túto webovú stránku vyjadrujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov spoločnosťou Google spôsobom a na účely popísaným vyššie.