Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
SVP Solar s.r.o. Menu

EasySolar 12V, 1600VA, MPPT 100/50

Akce EasySolar 12V, 1600VA, MPPT 100/50

Na stiahnutie

  • zariadenie EasySolar združuje solárny MPPT regulátor, menič / nabíjačku, a rozvody striedavého prúdu vrátane istenia do jedného zariadenia
  • jednoduchá inštalácia vďaka kompaktným rozmerom a konštrukcii všetko v jednom sa minimalizuje potrebná kabeláž
  • EasySolar sofistikovane a automaticky uprednostňuje využívanie solárnej energie a tým sa minimalizujú odbery z rozvodnej siete
  • je určený pre napájanie 230V AC jednofázových spotrebičov

 

Dostupnosť:
Do týždňa

 1.432,52 (  1.183,90 bez DPH)

Informace o produktu

  • Výrobca: Victron Energy
  • Záručná lehota: 5 rokov
  • Kód produktu: 4602
  • EAN: 8719076021599

Základné informácie

Easy Solar - solárny systém jednoducho s podporou vlastnej spotreby:

- Minimalizuje odber energie z rozvodnej siete a uprednostňuje vyrobenú a naakumulovanú solárnu energiu

- Maximálna solárne zisky vďaka rýchlemu MPPT solárnemu regulátora

- Robustný a odolný čisto sínusový menič DC / AC

- Bezobslužný plne automatizovaný chod

- Veľmi rýchle pripojenie k rozvodnej sieti pri preťažení, alebo pri vybitej batériu

- Funkcia GridAssist - pri preťažení odoberá zo siete iba energiu, ktorú nedokáže dodať zo svojich zdrojov

- Odolný "blackoutu" - pracuje úplne nezávisle na rozvodnej sieti

- Nulové prepad do rozvodnej siete

- Vizualizácia aktuálneho prevádzkového stavu vr. dlhodobých štatistík cez internet zadarmo

- Jednoduchá a rýchla inštalácia bez nutnosti dodatočného nastavovania

- Záruka 5 rokov

Oblasť použitia

Komplexné multifunkčné riešenie pre rodinné domy, rekreačné objekty, chaty a podobne. Systém zvyšuje Vašej energetickú nezávislosť vlastnú vyrobenú elektrinou a napája energiou spotrebiče aj v prípade výpadkov dodávok štandardnej rozvodnej siete (blackout).

Popis EasySolaru

EasySolar funguje ako centrálna jednotka. Priamo na nej sa pripájajú fotovoltaické panely - zdroj solárnej energie, batérie pre skladovanie energie, prípojka rozvodnej siete ako záložný zdroj a spotrebiče. Všetko jednoducho bez potreby čokoľvek otvárať a zložito montovať alebo nastavovať. Chod a celkové fungovanie riadia vnútornú sofistikovanou logikou.

 

Ide o kompaktné zariadenie dva v jednom spájajúce zariadenie menič / nabíjačku (MultiPlus) a solárne MPPT regulátor. Menič / nabíjačka odoberá vyrobenú energiu priamo zo solárneho systému a / alebo energiu uloženú v batérii, premieňa ju na striedavý prúd a napája pripojené 230 V AC spotrebiče. V najnutnejších prípadoch (pozri ďalej) využíva aj energiu z distribučnej siete (alebo iného zdroja, napríklad generátora). Solárny MPPT regulátor maximalizuje množstvo vyrobenej energie z fotovoltaických panelov, odovzdáva energiu meničmi / nabíjačke pre napájanie spotrebičov a prebytky energie ukladá do batérie pre jej budúce využitie v čase nedostatku solárnej energie (napríklad v noci).

Ukážka kompletného zapojenia EasySolaru


 

Základný princíp fungovania EasySolaru

EasySolar vyrába elektrickú energiu zo slnka, priamo ju využíva pre napájanie štandardných 230 V DC spotrebičov alebo ju v prípade prebytkov vie uskladniť v batérii pre neskoršie využitie. V nutných prípadoch dokáže využívať aj energiu rozvodnej siete, na ktoré nie je funkčne nijak závislý. Maximálne uprednostňuje využívanie vlastnej vyrobenej solárnej energie pred energiou z rozvodnej siete. Odber energie z rozvodnej siete je minimalizovaný na najnutnejšie množstvo a to len v týchto prípadoch:

a) Batéria je úplne vybitá. EasySolar odoberie minimálne potrebné množstvo, aby batériu čiastočne dobil na najnutnejšie bezpečnú úroveň. Je to ochranné opatrenie proti hlbokému a dlhotrvajúcemu vybitie, ktoré predĺži životnosť batérie.

b) Raz za 28 dní (továrenské nastavenia) je vykonané ochranné dobitie batérie do plného stavu, tým sa predĺži životnosť batérie.

c) Dôjde k preťaženiu meniča. Záťaž (odber spotrebičmi) je aktuálne vyššia, než koľko je menič schopný zabezpečiť z energie zo slnka a / alebo z batérie. V tejto situácii si EasySolar pomôže energiou z rozvodnej siete. Prednostne je odoberaná vlastnej energie zo solárneho systému a / alebo z batérie, najnutnejšie potrebné množstvo energie je odoberané z rozvodnej siete. Akonáhle sa odber spotrebičmi zníži pod určitú hranicu (štandardne cca 1300 W), je odber energie z rozvodnej siete ukončený.

Bez dodávok energie do siete.

Ak je k dispozícii rozvodná sieť, EasySolar nikdy nedodáva energiu späť do distribučnej siete a to ani v minimálnom množstve. Ide o absolútne bezpřetokový systém nedodávající energiu ani zo solárneho systému ani z batérie smerom do rozvodnej siete. Ide v podstate o solárnej Úpská. Solárna energia, ktorú aktuálne nespotrebujú ani spotrebiče (výroba energie zo slnka je vyššia ako jej aktuálna spotreba) a nie je odkladateľná v batérii (tá je v danú chvíľu nabitá), tak EasySolar nevyrobí, čo zaistí automatickým tlmením výroby integrovaným MTTP solárnym regulátorom.

Sofistikovaný softvér

Pre integrovaný menič / nabíjačku existuje viac verzií softvéru, ktoré môžu byť použité na rôzne účely a nastavenia. Štandardne je od výrobcu použitý softvér rady 100, v ktorom sa EasySolar chová ako prostá UPS-pokiaľ je k dispozícii rozvodná sieť, využíva ju v plnom rozsahu a neuprednostňuje vyrobenú solárnu energiu. Pre sofistikované fungovanie popísané v tomto dokumente, teda maximálne využívanie solárnej energie a minimalizáciu odberov zo siete, je v EasySolaru nahradený pôvodný softvér špeciálnou verziou rady 300 s funkciou HUB-1.

Pri zámeru obstaranie EasySolaru so sofistikovanou logikou maximálneho využívania solárnej energie musí byť tento zámer oznámený spoločnosti SVP solar. Zaistíme vhodnú verziu softvéru aj vlastné kompletné nastavenie EasySolaru. Pokiaľ budú spoločne s EasySolarem použitia inej batérie než od spoločnosti SVP solar, musí byť oznámená kapacita tejto batérie a odporúčané hodnoty absorpčného (absoption) a udržiavacieho (float) dobíjacieho napätia. Len tak zaistíme zákonnosť nastavenie a dlhodobú spoľahlivosť a životnosť systému.

Stručný opis integrácie EasySolaru

Pri štandardných rodinných domov je prítomná trojfázová prípojka. Jednotlivé fázy sú privedené do hlavného rozvádzača a na každú fázu sú zapojené vybrané jednofázové spotrebiče alebo okruhy. EasySolar sa jednoducho vsunie na jednu vybranú fázu pred vstup do hlavného rozvádzača. V hlavnom rozvádzači sa potom na daný zálohovaný okruh napoja vybrané spotrebiče, ktoré chceme napájať prednostne solárnou energiou.

Po navýšenie výkonovej kapacity je možno viac EasySolarů radiť paralelne.

Zariadenie je koncipované ako jednofázové. V prípade potreby je možné z troch samostatných jednotiek vytvoriť aj trojfázový systém.

Výkonové charakteristiky a vlastnosti

EasySolar je schopný napájať spotrebiče výlučne len zo solárneho systému a / alebo batérie bez nutnosti využívať sieť až do všeobecného odberu spotrebičmi cca 1300 W. Odporúčame tak na EasySolar napájať spotrebiče bežne odoberajúce súhrnne maximálne 1300 W a len výnimočne a časovo obmedzene i viac.

Ak je odber spotrebičmi ešte vyšší ako 1300 W a je súčasne k dispozícii rozvodná sieť, začne EasySolar využívať energiu rozvodnej siete, aby predišiel svojmu preťaženiu. Za tohto stavu sa snaží maximum energie odoberať z batérie a minimum aktuálne potrebnej energie z rozvodnej siete. Pripojenie siete je plynulé bez prerušenia napájanie spotrebičov. Pri odznení preťaženia je rozvodná sieť automaticky odpojená a energia sa odoberá opäť iba z batérie. Odpojenie od siete je plynulé bez prerušenia napájanie spotrebičov. Jedná sa o unikátnu funkciu GridAssist. Pokiaľ nie je pri vyšších odberoch ako 1300 W k dispozícii rozvodná sieť, môže dôjsť k nedestruktivnímu preťaženiu meniča EasySolaru s prerušením dodávky napájanie spotrebičov (nie je dostatočný výkon meniča). V stave preťaženia má EasySolar snahu automaticky obnoviť napájanie spotrebičov. Ak preťaženie pretrváva, prejde menič EasySolaru do trvalého stavu zlyhania (nabíjanie batérie solárnym systémom ale ďalej funguje nezávisle na meniči). Odblokovanie a uvedenie do štandardného stavu vykonáme jednoduchým manuálnym vypnutím a zapnutím na čelnom paneli EasySolaru.

Maximálny súhrnný odber spotrebičmi nesmie prekročiť 5000 W. Ak sa tak stane, tak sa buď menič EasySolar preťaží (odber z batérie) a zariadenie zahlási poruchu a / alebo vypadne niektorý z AC ističov na vstupe alebo výstup z EasySolaru. Pripájanie rozvodnej siete pri preťažení meniča (odber spotrebičmi nad hodnotu 1300 W, ale do všeobecného odberu 5000 W) sa deje veľmi rýchlo do cca jednej sekundy. Nehrozí tak prerušenie dodávky napájania.

Ľahké pripájanie

Celé zariadenie je montážno priateľské v štýle zapoj a funguj. Veľkou prednosťou EasySolaru je vnútorný káblové prepojenie meniče / nabíjačky a solárneho MPPT regulátora na spoločnú batériu v kombinácii s istením. To uľahčuje a zrýchľuje vlastnú montáž. Všetky hlavné prípoje sa realizujú v spodnej časti EasySolaru bez nutnosti jeho otvárania:

 

Výhody DC systému

EasySolar nemožno funkčne kombinovať so štandardnými sieťovými elektrárňami vybavené sieťovými meničmi. EasySolar má tú výhodu, že proces nabíjania batérie sa celý realizuje vo jednosmernom DC napätia (FV panely-MPPT solárny regulátor-batérie). Súčasne EasySolar využíva práve vyrobenú solárnu energiu k priamemu napájaniu pripojených spotrebičov prevodom z jednosmerného (DC) napätie na striedavú (AC) formu. Práve vyrobená energia je tak priamo využívaná spotrebičmi aby musela byť najprv uložená do batérie. Tým sa ďalej obmedzujú energetické straty a opotrebovanie batérie. Oproti iným systémom sa sieťovými meničmi tu nie sú zbytočné straty prevodom energie na striedavú formu a zase späť na jednosmernú (batérie). Zbytočne tak systém neprichádza o energii jej transformáciou.

Color Control GX - Vzdialené sledovanie kdekoľvek a kedykoľvek

Voliteľným zariadením je externý displej Color Control GX napojiteľný dátovo na EasySolar. Na veľkom a farebnom displeji sa prehľadne zobrazuje aktuálny prevádzkový stav vrátane hodnôt. Prehľadne vidíte aktuálny stav celého systému:

Na obrázku vyššie je ukážka prevádzkového stavu EasySolaru:

AC input - odoberaná energia z rozvodnej sústavy, ktorá je 0 W (bez odberu)

AC loads - neodoberá energia spotrebiče, ktoré momentálne neodoberajú žiadnu energiu (záporná hodnota je v rámci presnosti merania)

Ikona batérie vľavo dole - miera nabitia batérie 98%, odber 0 W a 0 A, aktuálne napätie batérie 25,8 V

Ikona solárneho MPPT regulátora 100/50 vpravo dole - aktuálny výkon z FV poľa 191 W

Pomocou kábla, alebo prídavného wi-fi modulu (nie je súčasťou displeja) pripojíte Color Control GX k internetu a máte možnosť zadarmo plne sledovať Váš systém kedykoľvek a kdekoľvek na svete cez VRM portál výrobcu Victron. Zhromažďujú sa tu dáta za posledných niekoľko mesiacov a vizualizujú sa do prehľadných grafov. Máte podrobné informácie o napätí, prúdu a výkonu na strane Batérie, miere nabitia batérie v%, solárnych ziskoch priebehu dňa a fázach dobíjanie batérie solárnym systémom. Viete, kedy bola pripojená rozvodná sieť a koľko energie bolo odobraté. Pre viac informácií môžete vyskúšať demo účet pre vzdialené sledovanie tu: https: //vrm.victronenergy.com/. Ukážka vizualizácia solárnych ziskov (horný graf) a priebeh napätia (modrá krivka) a prúdu (oranžová krivka) na batériu (spodná graf) za posledných 24 hodín: 

 

Podobné produkty najdete v